Kemokinreceptorantagonist

Kemokin-receptorantagonister inhiberar inträdet av humant immunbristvirus (HIV) in i värdcellen.

Läkemedel

Kategorier

Mer information