Sponsrade länkar

ketolider

Ketoliderna är en ny generation av makrolidantibiotika som syftar till att övervinna problem med bakteriell resistens mot makrolider.

Ketolider binder till bakteriella 50S ribosomala subenheten och hämmar RNA-beroende proteinsyntes.

Ketolider har god antibakteriell aktivitet mot grampositiva bakterier såsom de som orsakar luftvägsinfektioner.

Läkemedel

  • telitromycin systemisk

Kategorier

Sponsrade länkar