Sponsrade länkar

kolinerga agonister

Kolinerga agonister är namnet på en grupp läkemedel som efterliknar agerande acetylkolin.

Det perifera nervsystemet består av det autonoma nervsystemet (som reglerar ofrivilliga processer inkluderande matsmältning och andning) och det somatiska nervsystemet, som sänder signaler från det centrala nervsystemet och yttre stimuli till skelettmuskel och även medierar hörsel, syn, och beröring.

Inom medicinen är användningen av kolinerga agonister begränsad på grund av deras benägenhet att orsaka negativa effekter i alla organ under kontroll av det parasympatiska nervsystemet,

Läkemedel

Kategorier

Sponsrade länkar