Sponsrade länkar

Kolinerga muskelstimulerande

Kolinerga muskelstimulerande medel är medel som ökar närvaron av acetylkolin, neurotransmittorn, i den neuromuskulära förbindelsen

Generellt kolinerga muskelstimulerande är kolinesterashämmare.

Kolinerga muskelstimulerande medel används för att diagnostisera och behandla myasthenia gravis, en kronisk sjukdom som orsakar muskelsvaghet.

Läkemedel

  • guanidin systemisk
  • neostigmin systemisk
  • pyridostigmin systemisk
  • amifampridin systemisk
  • atropin / edrofonium systemisk
  • edrofonium systemisk