Sponsrade länkar

kolinesterashämmare

Kolinesterashämmare (även kallade acetylkolinesterashämmare) är en grupp av läkemedel som blockerar den normala nedbrytningen av acetylkolin.

Kolinesterashämmare blockerar verkan av enzymet kolinesteras, som är ansvarig för att bryta ned acetylkolin.

Den huvudsakliga användningen av kolinesterashämmare är för behandling av demens hos patienter med Alzheimers sjukdom.

Kolinesterashämmare tenderar att orsaka biverkningar såsom vasodilatation, konstriktion av eleverna i ögonen, ökad utsöndring av svett, saliv och tårar, långsam hjärtfrekvens, slemutsöndring i luftvägarna och sammandragning av luftvägarna.

Läkemedel

Kategorier

Sponsrade länkar