Sponsrade länkar

Makrolider

Makrolider är en klass av antibiotika som härrör från Saccharopolyspora erythraea (ursprungligen kallad Streptomyces erythreus), en typ av jordburna bakterier.

Makrolider inhibera proteinsyntes i bakterier genom att reversibelt binda till P-stället i 50S enheten av ribosomen.

Deras verkan är primärt bakteriostatiskt, men kan vara bakteriedödande vid höga koncentrationer, eller beroende på typen av mikroorganism.

Läkemedel