Mastcellstabilisatorer

Mastcellstabiliseringsmedel är det namn som ges till en grupp av läkemedel som förhindrar frisättningen av histamin och andra kraftfulla kemiska mediatorer från mastceller.

Mastceller är inblandade i allergisk rinit, allergisk konjunktivit, anafylaxi, astma, autoimmuna sjukdomar, eksem, klåda, och reproduktionsstörningar.

Mastcellstabiliseringsmedel kan användas för att förhindra astma och symptom på säsongs eller kronisk allergisk rinit.

Läkemedel