Sponsrade länkar

Medel för centrala nervsystemet

Medel för centrala nervsystemet är läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet (CNS).

Det finns många olika typer av läkemedel som fungerar på CNS, inklusive bedövningsmedel, antiepileptika, antiemetika, antiparkinsonmedel, CNS-stimulantia, muskelavslappnande medel, narkotiska analgetika (smärtstilltillande), sålunda icke narkotiska smärtstillande medel (såsom paracetamol och NSAID), och lugnande medel.