Medel för hypertoni nödsituationer

Medel för hypertoni nödsituationer ges parenteralt som det är viktigt att sänka blodtrycket omedelbart eftersom på detta stadium kan det vara livshotande.

Allmänhet, medel som används i hypertensiva nödsituationer är vasodilatorer, som vidgar blodkärlen och minska blodtrycket.

Läkemedel