Sponsrade länkar

Medel för pulmonell hypertension

Medel för pulmonell hypertension är läkemedel som minskar blodtryck i lungorna.

Pulmonell hypertension kan uppstå efter svår och återkommande lungtromboemboli, som kan induceras medan andra läkemedel eller det kan uppstå på grund av hjärt-kärlsjukdom.

Medel som används för att behandla pulmonell hypertoni verkar genom olika mekanismer för att minska lungartärblodtrycket.

Läkemedel

Kategorier

Sponsrade länkar