Sponsrade länkar

metaboliska medel

Metaboliska medel är ämnen med förmåga att producera en effekt på summan av de kemiska och fysikaliska förändringar som sker i vävnad, bestående av de reaktioner som omvandlar små molekyler i stora (anabolism), och de reaktioner som omvandlar stora molekyler in i små (katabolism).