Sponsrade länkar

mitotiska inhibitorer

Mitotiska hämmare är läkemedel som härrör från naturliga växtkällor.

Olika mitotiska hämmare används för att behandla vissa typer av cancer, såsom leukemi, lymfom, bröstcancer, lungcancer och andra typer av cancer.

Läkemedel