Sponsrade länkar

multikinashämmare

Multikinashämmare verkar genom att hämma multipla intracellulära och cellyte kinaser, av vilka några är inblandade i tumörtillväxt och metastatisk progression av cancer, vilket således minskar tumörtillväxt och replikation.

Läkemedel