narkos

Narkosmedel är läkemedel som gör en patient reversibelt medvetslös och okänslig för att tillåta kirurger att verka på den patienten.

Läkemedel

 • metohexital systemisk
 • propofol systemisk
 • etomidat systemisk
 • ketamin systemisk
 • desfluran systemisk
 • fospropofol systemisk
 • halotan systemisk
 • isofluran systemisk
 • metoxifluran systemisk
 • lustgas systemisk
 • sevofluran systemisk