Sponsrade länkar

nasala steroider

Nasala steroider (även kallade nasala kortikosteroider) är läkemedel som innehåller kortikosteroider såsom beklometason, budesonid, flutikason, eller triamcinolon i en beredning avsedd för nasal användning.

Kortikosteroider är mycket effektiva för att minska inflammation i synnerhet som orsakas av allergier.

Läkemedel

Kategorier

Sponsrade länkar