neprilysin inhibitorer

Neprilysin inhibitorer orsakar en ökning av nivåerna av natriuretiska peptider som är viktig för att upprätthålla fluidum och natriumbalansen genom natriures, diures och vasodilatation.

Neprilysin kan användas i kombination med andra läkemedel för att förbättra behandlingen av hjärtsvikt.

Kategorier