Sponsrade länkar

neprilysin inhibitorer

Neprilysin inhibitorer orsakar en ökning av nivåerna av natriuretiska peptider som är viktig för att upprätthålla fluidum och natriumbalansen genom natriures, diures och vasodilatation.

Neprilysin kan användas i kombination med andra läkemedel för att förbättra behandlingen av hjärtsvikt.

Kategorier

Sponsrade länkar