neuraminidashämmare

Neuraminidashämmare är läkemedel som blockerar funktionen av det virala neuraminidas proteinet.

Läkemedel