Neuronala kaliumkanalöppnare

Neuronala kaliumkanalöppnare är anticonvulants används för att behandla kramper hos vuxna.

Läkemedel

Kategorier

Mer information