Sponsrade länkar

NK1-receptorantagonister

Neurokinin-1 (NK-1) -receptorantagonister används för förebyggande av akuta och fördröjda illamående och kräkningar.

Läkemedel

Sponsrade länkar