Sponsrade länkar

NNRTI

Icke-nukleosida omvänt transkriptashämmare (NNRTI) är antivirala medel som binder icke-kompetitivt till HIV-1: s omvända transkriptas och förhindrar viralt RNA omvandling till DNA.

Läkemedel

Kategorier

Sponsrade länkar