Sponsrade länkar

Nukleosid omvänt transkriptashämmare (NRTI)

Nukleosid omvänt transkriptashämmare (NRTI) är aktiva hämmare av omvänt transkriptas som finns i retrovirus, såsom humant immunbristvirus (HIV).

Läkemedel

Kategorier

Sponsrade länkar