Sponsrade länkar

Oftalmologiska steroider med anti-infektioner

Oftalmologiska steroider med anti-infektioner är preparat avsedda att användas i ögonen.

Steroider och antibiotika i kombination används för att behandla ögoninfektioner, som har smärta och inflammation komponent eller de kan användas efter operation för att förhindra infektioner och för att behandla inflammation.

Läkemedel