Olagliga (street) läkemedel

Narkotika innebär illegala droger som säljs på gatan.

Läkemedel

  • fencyklidin systemisk