Sponsrade länkar

Paratyroidhormon och analoger

Paratyroidhormon och analoger (en syntetisk form av paratyroidhormon) kontrollera fördelningen av fosfat och kalcium i kroppen.

Konstanta höga nivåer av bisköldkörtelhormon orsakar benresorption men sporadiska administrering av exogent rekombinant paratyroidhormon stimulerar benbildning.

Kliniskt parathormon analoger används för att bygga benmassan hos patienter som har låg bentäthet.

Läkemedel

Kategorier

Sponsrade länkar