Sponsrade länkar

PARP-inhibitorer

Poly (ADP-ribos) polymerashämmare, som ofta kallas PARP-inhibitorer, är riktade terapier som används för att behandla cancer.

DNA-skador och mutation kan förekommer naturligt och kan leda till cancer.

I cancerformer där tumörsuppressorgenen är defekt cancercellerna är repareras av PARP.

PARP-hämmare används för att behandla cancer som har misstag i deras DNA-reparationsgener (t ex BRCA-mutation).

Läkemedel

Kategorier

Sponsrade länkar