Sponsrade länkar

Perifera opioida receptorantagonister

Perifera opioida receptorantagonister binder till de perifera opioid-receptorer, såsom de i magtarmkanalen och blockera oönskade effekter som orsakas av opioider.

De är inte i stånd att penetrera blod-hjärnbarriären så att inte motverka centrala nervsystemet opioidreceptorer, därför inte påverkat smärtstillande effekterna av opioider.

Perifera opioida receptorantagonister ges med opioider för att förhindra opioidinducerad förstoppning.

Läkemedel