Sponsrade länkar

Protonpumpshämmare

PPI minska produktionen av syra i magsäcken.

PPI behandla tillstånd som orsakas av antingen en överproduktion av magsyra eller förvärrade av magsyra.

PPI kan användas för behandling av:

Alla PPI fungerar på samma sätt, genom att hämma protonpumps.

Alla PPI tillgängliga i USA metaboliseras i levern av vissa leverenzymer (främst CYP2C19 och 3A4).

Ungefär 3% av kaukasier och 15-20% av asiater är PM.

När det tas vid den rekommenderade dosen för rekommenderad tidsperiod, är PPI anses säkra.

Dessutom finns det en risk att användningen av PPI kan maskera symptom på magcancer.

Patienterna ska bara ta PPI enligt anvisningar från sin läkare eller enligt anvisningarna på paketet om köpas över disk.

PPI tolereras i allmänhet väl.

För en komplett lista över biverkningar, se de enskilda läkemedels monografier.

Läkemedel