psykoterapeutiska medel

Psykoterapeutiska medel används för att behandla psykos, som hänvisar till en grupp av mentala störningar till exempel depression, schizofreni, manodepressiva störningar och så vidare.