Sponsrade länkar

radiocontrast medel

Radiocontrast medel är substanser, såsom jod eller bariumföreningar, administreras till en patient med hjälp av bildteknik, för att öka kontrasten i en bild.