Sponsrade länkar

Radiologic konjugerande medel

Radiologiska konjugerande medel (RCA) är läkemedel eller diagnostiska medel som innehåller ett radioaktivt ämne och ett konjugerande medel.

När de administreras den konjugerande medlet och den bifogade radioaktiva substansen specifikt binder och ansamlas i målcellema.

När den används som ett diagnostiskt medel de radioaktiva målceller kan detekteras för avbildningsändamål.

Läkemedel

 • tilmanocept systemisk
 • albumin aggregerad systemisk
 • Bicisate dihydroklorid systemisk
 • dimerkaptobärnstenssyra systemisk
 • disofenin systemisk
 • exametazime systemisk
 • gallium ga 68 dotatate systemisk
 • ibritumomab systemisk
 • mebrofenin systemisk
 • medronic syra systemisk
 • oxidronate systemisk
 • pentetic syra systemisk
 • pyrofosfat systemisk
 • sestamibi systemisk
 • svavelkolloid systemisk
 • tetrofosmin systemisk

Kategorier

Sponsrade länkar