Sponsrade länkar

respiratoriska medel

Respiratoriska medel är en term som används för att beskriva en mängd olika läkemedel som används för att lindra, behandla eller förebygga sjukdomar i andningsvägarna, såsom astma, kronisk bronkit, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), eller lunginflammation.

Respiratoriska medel är tillgängliga i många olika former, såsom orala tabletter, orala vätskor, injektioner eller inhalationer.

Vissa produkter innehåller mer än ett läkemedel (t.ex. inhalatorer som kombinerar en långverkande luftrörsvidgare med en glukokortikoid).