Sponsrade länkar

rifamycin derivat

Rifamycin derivat är antibiotika som fungerar genom att binda till och inhibera det mykobakteriella DNA-beroende RNA-polymeras.

Läkemedel