Sponsrade länkar

Selektiva östrogenreceptormodulatorer

Selektiva östrogenreceptormodulatorer är medel som binder till östrogenreceptorer men verka antingen som agonister eller antagonister i olika vävnader.

Tillväxt av vissa former av bröstcancer är beroende av östrogen.

Östrogen är viktigt för att bibehålla benstrukturen hos kvinnor, kan så selektiva östrogenreceptormodulatorer också vara användbara för att förhindra post-menopausal osteoporos.

Läkemedel