Sponsrade länkar

SGLT-2-inhibitorer

SGLT-2 & nbsp; inhibitorn är en förkortning för natrium-glukos-samtransport-2-hämmare.

SGLT-2-inhibitorer inhiberar SGLT-2-proteiner belägna i renala tubuli i njurarna som är ansvariga för reabsorbing glukos tillbaka in i blodet.

De tolereras oftast väl.

Läkemedel

Kategorier

Sponsrade länkar