Sponsrade länkar

tiaziddiuretika

Tiaziddiuretika är en typ av diuretikum (ett läkemedel som ökar urinflödet).

Tiazider används vanligen för deras blodtryckssänkande effekter, eftersom deras diuretisk aktivitet är relativt svag jämfört med vissa andra typer av diuretikum (såsom loop-diuretika).

Läkemedel

Kategorier

Sponsrade länkar