Sponsrade länkar

tiazolidindioner

Tiazolidindioner (även kallade glitazoner) är en klass av läkemedel som kan användas för behandling av typ 2-diabetes.

Tiazolidindioner binda till en receptor som kallas peroxisom proliferatoraktiverad receptor-gamma i adipocyter (fettceller) och främja mognad av fettceller och avsättning av fett in i perifera vävnader.

Tiazolidindioner kan användas som monoterapi eller i kombination med andra orala medel för typ 2 diabetes, såsom metformin eller sulfonureider.

Läkemedel

Kategorier

Sponsrade länkar