Tillväxthormonreceptor blockerare

Tillväxthormon receptorblockerare är läkemedel som binder till receptorn för tillväxthormon och gör det icke-funktionella.

Läkemedel

Kategorier

Mer information