Sponsrade länkar

TNF alfa hämmare

TNF-alfa (alfa) hämmare (TNF-alfa) är en grupp av läkemedel som hämmar kroppens naturliga reaktion på tumömekrosfaktor (TNF), ett protein som produceras av vita blodkroppar som är involverade i tidiga inflammatoriska händelser.

TNF-alfa-hämmare behandla ett brett spektrum av inflammatoriska tillstånd, såsom reumatoid artrit (RA), psoriasisartrit, juvenil artrit, Crohns sjukdom, ulcerös kolit, ankyloserande spondylit, och psoriasis.

Läkemedel