topikala antivirala

Topiska antivirala medel appliceras lokalt för att behandla virusinfektioner.

Läkemedel

Kategorier