Topiska anti rosacea medel

Topiska anti rosacea medel användes för behandling av inflammatoriska papler, pustler och erytem av rosacea.

De topiska anti-rosacea medel utövar sin effekt genom att vara antibakteriella, antiprotozoiska, keratolytiska, komedolytiska eller vasokonstriktorer.

Några topiska anti rosacea medel terapeutisk aktivitet beror på en kombination av dessa effekter.

Läkemedel