Sponsrade länkar

triazin antiepileptika

Triazin antikonvulsiva medel verka på presynaptiska natriumkanaler och inhiberar frisättningen av excitatoriska neurotransmittorer, glutamat och aspartat.

Läkemedel