Sponsrade länkar

Trifunktionella monoklonala antikroppar

Standard monoklonala antikroppar har en två matchande antigenbindande ställen och en Fc-del som binder till Fc-receptor på den antigenpresenterande cellen.

Trifunktionella monoklonala antikroppar framställes genom kombination av fragment av två olika standard monoklonala antikroppar som resulterar i en monoklonal antikropp med två olika typer av antigenbindande ställen.

Detta gör det trifunktionella monoklonal antikropp mer potent än vanliga monoklonala antikroppar.

Kategorier

Sponsrade länkar