Sponsrade länkar

trombininhibitorer

Trombininhibitorer är antikoagulantia som binder till och hämmar aktiviteten av trombin därför förhindra blodproppsbildning.

Trombininhibitorer används för att förhindra arteriell och venös trombos.

Läkemedel