Sponsrade länkar

Trombocytaggregationshämmare

Trombocytaggregationshämmare arbeta på olika platser i koagulationskaskaden och förhindra blodplättsadhesion, därför ingen koagelbildning.

Aspirin, ändrar den mest använda trombocytaggregationshämmande läkemedel balansen mellan prostacyklin (som inhiberar trombocytaggregation) och tromboxan (som främjar aggregering).

Trombocytaggregationshämmare används akut vid hjärtinfarkt, förmaksflimmer, efter koronar bypass, angioplastik och stentning.

Läkemedel