Sponsrade länkar

urea antiepileptika

Urea antiepileptika utvecklades med avsikt att ha en bred antikonvulsiv aktivitet med reducerad teratogenicitet och minskad levertoxicitet.

Urea antiepileptika tillhör The ureid klassen och är strukturellt relaterade till barbiturater.

Kategorier

Sponsrade länkar