Urogenitala vägsmedel

Urogenitala vägs medel är läkemedel, som används för att behandla tillstånd i fortplantningsorganen och utsöndringssystem eller urinvägarna.