vaginala preparat

Vaginala beredningar är produkter, vilka appliceras eller införas i vaginan för att behandla vaginala tillstånd.