Sponsrade länkar

vasopressin-antagonister

Vasopressinantagonister är läkemedel som binder till vasopressin receptorer (V1A, V1B och V2) och blockerar verkan av vasopressin (antidiuretiskt hormon, ADH), som är ett hormon som frigörs av hypofysen.

V1A och V2 receptorer finns perifert och V1A och V1B receptorer finns i det centrala nervsystemet.

Vasopressin antagonister används för att behandla hyponatremi särskilt i kronisk hjärtsviktspatienter.

Läkemedel

Kategorier

Sponsrade länkar