Sponsrade länkar

vasopressorer

Vasopressorer är läkemedel som sammandra fartyg (smal) blod, ökande blodtryck.

Läkemedel