Sponsrade länkar

VEGF / VEGFR-hämmare

Vaskulär endotelial tillväxtfaktor (VEGF) / vaskulära endotelial tillväxtfaktorreceptor (VEGFR) inhibitorer är medel som hämmar aktiviteten av VEGF och VEGFR.

Onormal angiogenes är känd för att förekomma i cancer, degenerativa ögonsjukdomar och andra tillstånd som involverar inflammation.

Vaskulär endotelial tillväxtfaktor (VEGF) / vaskulära endotelial tillväxtfaktorreceptor (VEGFR) hämmare används för att behandla olika typer av cancer.

Läkemedel